Οριστική μελέτη εφαρμογής δικτύου αποχέτευσης και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων της πόλης Constanta North στη Ρουμανία

Μελέτη εφαρμογής δικτύου αποχέτευσης και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων της πόλης Constanta στη Ρουμανία. Η Υδροδιαχείριση ανήκε στην ομάδα εκπόνησης τεχνικών υπολογισμών διαστασιολόγησης των κυρίων και βοηθητικών μονάδων επεξεργασίας. Η μέση παροχή σχεδιασμού ανέρχεται σε 140.000 m3/d.

Η μελέτη εκπονήθηκε για την Κ/Ξ "ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ Α.Ε. - PASSAVANT ROEDIGER - ANLAGEMBAU GmbH"

Οριστική μελέτη εφαρμογής δικτύου αποχέτευσης και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων της πόλης Constanta North στη Ρουμανία
Οριστική μελέτη εφαρμογής δικτύου αποχέτευσης και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων της πόλης Constanta North στη Ρουμανία