ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η ΥΔΡOΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε.Π.Ε.  δίνει μεγάλη σημασία στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και στην ικανοποίηση των πελατών της. Για το λόγο αυτό έχει πιστοποιήσει το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζει κατά EN ISO 9001 : 2008.

ISO

To πεδίο πιστοποίησης της εταιρίας είναι:

  • Μελετητικές και Συμβουλευτικές υπηρεσίες  για Τεχνικά Έργα:  
  • Υποδομών, Υδραυλικά, Διαχείρισης Υδατικών Πόρων, Διαχείρισης Υγρών και Στερεών Αποβλήτων, Περιβαλλοντικά, Χημικού Μηχανικού, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Μηχανολόγου Μηχανικού, Πολιτικού Μηχανικού, Ενεργειακά, Κτιριακά, Στατικά, Αρχιτεκτονικά, Γεωτεχνικά
  • Έρευνα και Ανάπτυξη στους ανωτέρω τομείς
  • Μελέτες Κόστους - Οφέλους Τεχνικών Έργων
  • Διαχείριση δικτύων υποδομών (εντοπισμού και ελέγχου αγωγών & διαρροών) και βελτιστοποίησης λειτουργίας εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού και αποβλήτων

 

Για την εξασφάλιση της συνεχούς βελτίωσης και της αποτελεσματικότητας του συστήματος διενεργούνται τακτικοί εσωτερικοί έλεγχοι και επιθεωρήσεις.