Διαχείριση υδατικών πόρων σε επίπεδο λεκάνης απορροής υπό συνθήκες κλιματικών αλλαγών

Η ΥΔΡΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΕ υλοποίησε το ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο: «Διαχείριση υδατικών πόρων σε επίπεδο λεκάνης απορροής υπό συνθήκες κλιματικών αλλαγών» που χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας.

Στόχος του έργου ήταν η ενσωμάτωση των εκτιμήσεων των επιπτώσεων των κλιματικών αλλαγών στα σχέδια διαχείρισης περιοχών λεκανών απορροής.

Σε συνεργασία με τον Τομέα Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης αναπτύχθηκε ειδικό λογισμικό που μπορεί να διαχειριστεί και να επεξεργαστεί στατιστικά τον τεράστιο όγκο δεδομένων που διατίθενται μέσω των μοντέλων εκτίμησης των επιπτώσεων κλιματικών αλλαγών. Επίσης, στη λεκάνη απορροής Μουδανιών Χαλκιδικής εγκαταστάθηκε ένα δίκτυο παρατήρησης για την καταγραφή μετρήσεων που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τις εκτιμήσεις των κλιματικών μοντέλων (μετεωρολογικοί σταθμοί και σταθμοί παρακολούθησης των υπόγειων υδάτων).

ΕΣΠΑ

Πελάτης
Ημ/νία Υλοποίησης
2016
Είδος έργου
Αρχεία
Φωτογραφίες