Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Β.Α.Α. Λαμίας

Το αντικείμενο της σύμβασης περιελάβανε την εκπόνηση των περιβαλλοντικών μελετών των έργων:

  • Κατασκευή Κυκλικού Κόμβου Θερμοπυλών και Βασιλικών
  • Κυκλικός κόμβος στη συμβολή των οδών Παπαποστόλου και Αρκαδίου

προκειμένου να πραγματοποιηθεί η απαιτούμενη περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων.

Σκοπός των έργων ήταν η βελτίωση και αναβάθμιση των επικρατουσών κυκλοφοριακών συνθηκών σε αυτόν και στην ευρύτερη περιοχή επηρεασμού του, καθώς και εκτίμηση του βαθμού επίτευξης της ικανοποίησης των ζητούμενων απαιτήσεων, με την εφαρμογή των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων αυτών.

Κατασκευή Κυκλικού Κόμβου Θερμοπυλών και Βασιλικών

Το έργο αφορούσε στην κατασκευή ισόπεδου κόμβου Kυκλικής Κίνησης (K3) σε υφιστάμενη διασταύρωση μεταξύ των οδών Θερμοπυλών, Γεννηματά, Γιαννιτσιώτη, Δερβενακίων και Βασιλικών εντός σχεδίου πόλης Λαμίας, προς αντικατάσταση σηματοδοτούμενου (με φωτεινή σηματοδότηση) ισόπεδου κόμβου. Αφορούσε επίσης την κατασκευή του δικτύου ηλεκτροφωτισμού στον νέο κυκλικό κόμβο, καθώς και τον ηλεκτροφωτισμό της οδού Γιαννιτσιώτη μέχρι την διασταύρωση της με την οδό Μιχάλη Παπαμαύρου.

Το αυτό ανήκε στην ομάδα Ομάδα 1 «Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών», αύξων αριθμός 16, «Αστική αρτηρία» και κατατάσσεται στην Κατηγορία Α2 (το σύνολο).

Κυκλικός κόμβος στη συμβολή των οδών Παπαποστόλου και Αρκαδίου

Το έργο αφορούσε στην κατασκευή ισόπεδου κόμβου Kυκλικής Κίνησης (K3) σε υφιστάμενη διασταύρωση μεταξύ των οδών Παπαποστόλου, Αρκαδίου, Ηρώων και Αναπαύσεως εντός σχεδίου πόλης Λαμίας, προς αντικατάσταση μη σηματοδοτούμενου (με φανάρια) ισόπεδου κόμβου. Σκοπός του έργου ήταν η βελτίωση και αναβάθμιση των επικρατουσών κυκλοφοριακών συνθηκών σε αυτόν και στην ευρύτερη περιοχή επηρεασμού του, καθώς και εκτίμηση του βαθμού επίτευξης της ικανοποίησης των ζητούμενων απαιτήσεων, με την εφαρμογή των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων αυτών.

Το υπό μελέτη έργο ανήκε στην ομάδα Ομάδα 1 «Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών», αύξων αριθμός 16, «Αστική αρτηρία» και κατατάσσεται στην Κατηγορία Α2 (το σύνολο).

Επιπλέον, στα πλαίσια της σύμβασης εκπονήθηκε Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση (ΕΟΑ) στα πλαίσια του έργου «Αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων κέντρου ιστορικής ενημέρωσης Θερμοπύλων». 

Πελάτης
Ημ/νία Υλοποίησης
2021
Είδος έργου
Αρχεία
    Φωτογραφίες