Διεθνής παρουσία

Η Υδροδιαχείριση δραστηριοποιείται διεθνώς παρέχοντας υπηρεσίες μηχανικού και τεχνικού συμβούλου σε σειρά μελετών και ερευνητικών προτάσεων καθόλη τη διάρκεια της πορείας της.

Έχει διεκπεραιώσει μελέτες τεχνικών έργων στην Κύπρο, στη Σαουδική Αραβία και στην Αφρική. Έχει συμμετάσχει στην εκπόνηση μελετών σε έργα στη Ρουμανία και στη Βουλγαρία σε συνεργασία με εργολάβους, αποκτώντας εμπειρία σε διεθνείς διαγωνισμούς.

Το αντικείμενο αυτών ποικίλει και αφορά σε: Βιολογικούς καθαρισμούς, δίκτυα ομβρίων, δίκτυα ακαθάρτων, αντιμετώπιση εξειδικευμένων προβλημάτων απόσμησης, δίκτυα ύδρευσης, καθώς και εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού.

Παράλληλα δραστηριοποιείται σε διασυνοριακά προγράμματα όπως INTERREG (Ελλάδα Αλβανία και Ελλάδα Βουλγαρία) και συμμετέχει σε διεθνείς κοινοπραξίες για εκπόνηση διεθνών ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων, όπως HORIZON 2020,Life  σε συνεργασία με άλλες ευρωπαϊκές και μη χώρες. Στον κατάλογο των συνεργατών της ανήκουν εταιρίες από τις χώρες της Ιταλίας, Γαλλίας, Γερμανίας, Πορτογαλία, Αγγλίας, Ισραήλ, Βοσνίας και Βουλγαρίας.

Στην επιτυχή πορεία και εξέλιξή της συντελεί η στενή συνεργασία της με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, καθώς και με άλλα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα της χώρας (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας).

Κύπρος

Σαουδική Αραβία

Ισημερινή Γουϊνέα

Πορτογαλία

Αγγλία

ΝΔ Γαλλία

Ιταλία

Αλβανία

Βουλγαρία

Ρουμανία

Ισραήλ

Γερμανία

Βοσνία