Ενεργειακή Διαχείριση

Στον τομέα αυτό η εταιρία έχει να επιδείξει τα τελευταία χρόνια δραστηριότητα στην εφαρμογή ενεργειακής βελτιστοποίησης λειτουργίας εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων, αλλά και πλήθος μελετών ανανέωσης εξοπλισμού ενεργειακά αναβαθμισμένου. 

ΑΠΕ, μικρά υδροηλεκτρικά, φωτοβολταϊκά συστήματα, καθώς και το ερευνητικό έργο στον τομέα ενέργειας από βιομάζα.

Διαθέτει εξειδικευμένη ομάδα που περιλαμβάνει και μηχανικούς πεδίου που θα χρησιμοποιήσουν τον υφιστάμενο εξοπλισμό των ΔΕΥΑ, επιβλέπουν και μπορούν να υποστηρίξουν την εγκατάσταση μετρητικών μηχανημάτων, την παρακολούθηση  λειτουργίας του Η/Μ εξοπλισμού και γενικά τον λειτουργό σε κάθε φύσης τεχνικά θέματα που δημιουργούνται καθημερινά.

Επιλεγμένα Έργα