Έρευνα & Τεχνολογική Ανάπτυξη

Η ΥΔΡΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ δραστηριοποιείται στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης νέων τεχνολογιών (R & D). Έχει να επιδείξει ολοκληρωμένα έργα στα πλαίσια του Εθνικού Στρατηγικού πλαισίου αναφοράς 2007-13, όπως:

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού προγράμματος ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 “Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία”

Διατηρεί συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και έχει ενεργό παρόν σε ποικίλα τρέχοντα εθνικά προγράμματα. Είναι μέλος ευρύτερων διεθνών κοινοπραξιών και δραστηριοποιείται σε προτάσεις ευρωπαϊκών προγραμμάτων όπως Horizon 2020 και Interreg.