Διαχείριση Υδατικών Πόρων

Η ΥΔΡΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ έχει ειδική εμπειρία σε θέματα διαχείρισης υδατικών πόρων και είναι σε θέση να αναλάβει ποικίλες μελέτες που διαφέρουν ως προς το αντικείμενό τους. Στα έργα του τομέα ανήκουν έργα ύδρευσης, υδρολογικά, έργα διευθέτησης χειμάρρων, αρδευτικά έργα, σχεδιασμός εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού, εφαρμογές τηλεμετρίας κ.α.

Επιλεγμένα Έργα

Ενδεικτικά Έργα

Δίκτυα ύδρευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού

 • Μελέτη Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (Masterplan) του Δήμου ΛΗΜΝΟΥ.
 • Σύνταξη Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (Masterplan) της ΔΕΥΑ Κατερίνης
 • Σύνταξη Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (Masterplan) της ΔΕΥΑ Νέστου
 • Σύνταξη Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (Masterplan) της ΔΕΥΑ Κέρκυρας
 • Υλοποίηση Σχεδίου Ασφάλειας Νερού Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς (υπό εκπόνηση)
 • Κατάστρωση και ανάπτυξη υδραυλικού μοντέλου εξωτερικών υδραγωγείων ύδρευσης της ΕΥΑΘ με σενάρια αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών και λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης
 • Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης της πόλης των Γρεβενών και νέες δεξαμενές ύδρευσης – Σύστημα Τηλεμετρίας – GIS – Υδραυλική προσομοίωση
 • Μελέτη αντικατάστασης αγωγών αμιαντοτσιμέντου σε τμήματα του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Αλμυρού – ΔΕΥΑ Αλμυρού
 • Μελέτη αντικατάστασης εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Φιλιατών – Δήμος Φιλιατών
 • Υδραυλική μελέτη: Α. Αγωγού Εξωτερικού Υδραγωγείου Ύδρευσης Οικισμού Αγ. Δημητρίου Β. Αγωγών στην Τ.Κ. Παναγίτσας – ΔΕΥΑ Έδεσσας
 • Έλεγχος Αγωγού Ύδρευσης με τη χρήση υδραυλικού μοντέλου – ΔΕΥΑ Αλεξανδρούπολης
 • Οριστική μελέτη διασύνδεσης δικτύων ύδρευσης των οικισμών Ξουριχτίου, Τσαγκαράδας, Μουρεσίου και Κισσού του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου
 • Μελέτη εφαρμογής σχεδίου Ύδρευσης, εγκατάσταση επεξεργασίας νερού στον οικισμό NSORK της Ισημερινής Γουινέας στην Δ. Αφρική
 • Οριστική υδραυλική μελέτη εσωτερικού & εξωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμού Ιμέρων – Αύρας, Δήμου Σερβίων, Ν. Κοζάνης.000 m εξωτερικό δίκτυο, 2.000 m κεντρικοί αγωγοί μεταφοράς και 8.000 m εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης.
 • Συνδέσεις υδραγωγείου Αλιάκμονα με τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις του Οργανισμού Ύδρευσης Θεσσαλονίκης.
 • Μελέτη ύδρευσης Δήμου Αλοννήσου Τεύχη Δημοπράτησης Εσωτερικών και Εξωτερικών Δικτύων, Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού και Συστήματος Τηλεελέγχου (SCADA)– 103 ha, 37,5 kmεξωτερικού και εσωτερικού δικτύου 35.000 ΙΚ
 • Μελέτη δικτύου ύδρευσης παραλιακού μετώπου δήμου Κάτω Ολύμπου– 50 km δίκτυο, 38.000 ΙΚ, 247 ha έκταση
 • Μελέτη υδρευτικών δικτύων άνυδρων οικισμών ΙθάκηςΠεριλαμβάνει υποθαλάσσιο αγωγό και εγκατάσταση επεξεργασίας νερού.
 • Μελέτη υποθαλάσσιου αγωγού ύδρευσης Καλοχωρίου – Καλαμαριάς (Ε.Υ.Α.Θ.)
 • Μελέτη ανακατασκευής του δικτύου υδροδότησης της ΒΙ.ΠΕ. Καβάλας – 15 km εσωτερικό δίκτυο, 4 γεωτρήσεις, απολύμανσης, αυτοματισμός και SCADA
 • Μελέτη αντικατάστασης εσωτερικού δικτύου ύδρευσης του Δ.Δ. Ασσήρου του Δήμου Ασσήρουπερισσότερα από 30km εσωτερικού δικτύου
 • Μελέτη Υδροδότησης (Εξωτερικό υδραγωγείο) ΒΙ.ΠΕ. Αλεξανδρούπολης – 350 m αγωγοί, γεωτρήσεις, δεξαμενές αποθήκευσης και αντλιοστάσια δικτύου

Διαχείριση δικτύων ύδρευσης και έργα εντοπισμού διαρροών

 • Παροχή υπηρεσιών εντοπισμού αφανών διαρροών στο δίκτυο Ύδρευσης της ΕΥΑΘ Α.Ε (2016 – 2022) Παροχή Υπηρεσιών εντοπισμού αφανών διαρροών στο δίκτυο ύδρευσης της Ε.Υ.Α.Θ. με τη χρήση κατάλληλου εξοπλισμού. Η μεθοδολογία που ακολουθείται περιλαμβάνει τον εντοπισμό των αγωγών που πιθανώς παρουσιάζουν διαρροές με την τοποθέτηση καταγραφικών θορύβου στην περιοχή ελέγχου, την ανεύρεση των διαρροών με ακουστικό συσχετιστή θορύβου και την επιβεβαίωση της ακριβούς θέσης της διαρροής με γαιόφωνο.
 • Παροχή Υπηρεσιών ελέγχου και εντοπισμού αφανών διαρροών στο δίκτυο ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Φλώρινας». Πλήρης έλεγχος δικτύου για τυχόν διαρροές σε τμήμα του δικτύου ύδρευσης της πόλης της Φλώρινας (περίπου 35 km).
 • Παροχή Υπηρεσιών με τίτλο: «Έλεγχος και αποτύπωση παροχών ύδρευσης στην Τ.Κ. Τσουκαλάδων» – Δήμος Λευκάδας. Καταγραφή και έλεγχος υφισταμένων παροχών και η έλεγχος δικτύου για τυχόν διαρροές και παράνομες παροχές, με καταγραφή αυτών.
 • Παροχή υπηρεσιών χαρτογράφησης (τοπογραφική αποτύπωση & καταγραφή υδραυλικών στοιχείων) δικτύων και εγκαταστάσεων ύδρευσης και των παροχών των πελατών και των συνδέσεών τους, καθώς και τοπογραφική αποτύπωσης όλων των υπόλοιπων δικτύων ΟΚΩ και απόδοσή τους στην Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. με ταυτόχρονο εντοπισμό αφανών διαρροών. – Η παροχή υπηρεσιών αφορά στον εντοπισμό, την τοπογραφική αποτύπωση και ψηφιακή χαρτογράφηση 385 kmαγωγών του δικτύου ύδρευσης της ΕΥΑΘ.
 • Παροχή Εργασιών Ελέγχου και Αποτύπωσης Παροχών του Δικτύου Ύδρευσης στην ευρύτερη περιοχή Φρυνίου – Αγίας Μαρίνας-Αγίου Ιωάννη της Δ.Ε. Λευκάδας Καταγραφή και έλεγχος υφιστάμενων παροχών, στον έλεγχο του δικτύου για τυχόν διαρροές ή παράνομες παροχές και εντοπισμός και καταγραφής διαρροών ή παράνομων παροχών στο δίκτυο ύδρευσης της ευρύτερης περιοχής Φρυνίου – Αγίας Μαρίνας-Αγίου Ιωάννη της Δ.Ε. Λευκάδας.
 • Μελέτη διαχείρισης δικτύου ύδρευσης Δ.Ε.Υ.Α. Φλώρινας και εντοπισμού θέσεων διαρροών – Ψηφιακή χαρτογράφηση δικτύου ύδρευσης, ανάπτυξη και εφαρμογή Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών, δημιουργία και επαλήθευση υδραυλικού μοντέλου του δικτύου ύδρευσης, εργασίες εντοπισμού θέσεων αφανών διαρροών του δικτύου ύδρευσης και σύνταξη συμβατικών τευχών εργολαβίας αποκατάστασης των διαρροών
 • Πιλοτικό πρόγραμμα ελέγχου και περιορισμού των διαρροών και ανάλυσης (διαχείρισης) των δικτύων παροχής νερού της Θεσσαλονίκης, Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. – Ψηφιακή χαρτογράφηση, έλεγχος δικλείδων, ανάλυση δεδομένων κατανάλωσης, εγκατάσταση μετρητών παροχής, κατασκευή και επαλήθευση υδραυλικού μοντέλου, προσομοίωση ποιότητας και έλεγχος διαρροών σε δύο πιλοτικές περιοχές. (σε συνεργασία με τις εταιρείες ΝΑΜΑ Α.Ε. – ΥΔΡΟΣΥΣΤΗΜΑ Ε.Π.Ε.).
 • Aνάλυση και Διαχείριση δικτύων παροχής νερού της περιοχής Θεσσαλονίκης και κατάρτιση και παρακολούθηση προγράμματος ελέγχου και περιορισμού των διαρροών, Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. – Ψηφιακή χαρτογράφηση 1.500 km δικτύου, ανάπτυξη GIS (ArcInfo), μετρήσεις παροχής, πίεσης και στάθμης δεξαμενών, δημιουργία και επαλήθευση στρατηγικού και λεπτομερούς μοντέλου προσομοίωσης του δικτύου ύδρευσης (SYNERGEE & STRUMAP), εγκατάσταση και παρακολούθηση ζωνών μείωσης της πίεσης, ανασκόπηση και αξιολόγηση της λειτουργίας του δικτύου γεωτρήσεων, εκπόνηση μελέτης ανακαίνισης του δικτύου ύδρευσης, σύνταξη τευχών δημοπράτησης SCADA. (σε συνεργασία με την εταιρεία HYDER Consulting, UK Ltd στα πλαίσια υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.)
 • Αναδιάρθρωση της επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης – Τεχνικοοικονομική αξιολόγηση της Ε.Υ.Α.Θ., σύνταξη επιχειρησιακού και επενδυτικού προγράμματος, για την εισαγωγή της εταιρείας στο Ελληνικό Χρηματιστήριο (σε συνεργασία με την εταιρεία HYDER Consulting, UK Ltd).
 • Δίκτυο υδροδότησης Θεσσαλονίκης – Άμεσα μέτρα αντιμετώπισης των προβλημάτων υδροδότησης της πόλης, Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. (σε συνεργασία με την εταιρεία HYDER Consulting UK Ltd).
 • Πιλοτικό Πρόγραμμα Εντοπισμού Διαρροών στο Δίκτυο Ύδρευσης της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. – Έλεγχος 230 km δικτύου, διάρκεια 3 μήνες (σε συνεργασία με τις εταιρείες HYDER Consulting UK LTd και FLOWCONTROL)
 • Πρόγραμμα Εντοπισμού Διαρροών Δικτύου Ύδρευσης Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.(Έλεγχος 800 km δικτύου, διάρκεια 15 μήνες – Σύμβουλος HYDROSAVE)