Διαχείριση Υδατικών Πόρων

Η ΥΔΡΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ έχει ειδική εμπειρία σε θέματα διαχείρισης υδατικών πόρων και είναι σε θέση να αναλάβει ποικίλες μελέτες που διαφέρουν ως προς το αντικείμενό τους. Στα έργα του τομέα ανήκουν έργα ύδρευσης, υδρολογικά, έργα διευθέτησης χειμάρρων, αρδευτικά έργα, φράγματα, σχεδιασμός εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού, εφαρμογές τηλεμετρίας κ.α.

Έχει εκπονηθεί σημαντικός αριθμός μελετών ύδρευσης, τόσο σε προκαταρτικό στάδιο, όσο και σε οριστικό, καθώς και πολύπλοκες και εξειδικευμένες μελέτες ύδρευσης. Η εταιρεία έχει τη δυνατότητα να αναλάβει μελέτες που αφορούν διάφορα θέματα του τομέα ύδρευσης, όπως εσωτερικά δίκτυα ύδρευσης και εξωτερικά υδραγωγεία, αντικατάσταση δικτύων, ανακαίνιση δικτύων, μονάδες επεξεργασίας νερού και SCADA.

Τελευταία τρέχοντα project o έλεγχος οριστικής μελέτης του υδραγωγείου της ΕΕΝ Θεσσαλονίκης και η μελέτη εφαρμογής σε επόμενο στάδιο για τον ανάδοχο του έργου, καθώς και η “Εκπόνηση Οριστικών Μελετών Έργων Αντιπλημμυρικής Θωράκισης και Δικτύων Ομβρίων, Ύδρευσης, Αποχέτευσης, Άρδευσης και Πυρόσβεση Κοινόχρηστων Χώρων” για το Τεχνολογικό Πάρκο ThessIntec.

Η ΥΔΡΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ διαθέτει εξειδικευμένη εμπειρία και ειδική ομάδα προσωπικού σε θέματα διαχείρισης δικτύων ύδρευσης και εντοπισμού διαρροών. Η εμπειρία των στελεχών της αποκτήθηκε μέσα από την ενασχόληση τους σε αυτά τα εξειδικευμένα αντικείμενα, σε συνεργασία με την Αγγλική Εταιρία Συμβούλων Μηχανικών HYDER Consulting και τις Αγγλικές Εταιρείες Εντοπισμού Διαρροών FLOWCONTROL και HYDROSAVE.

Έχουν ολοκληρωθεί πλήθος πιλοτικών και μη προγραμμάτων για την ΕΥΑΘ ΑΕ, αλλά και για μικρότερες ΔΕΥΑ της χώρας με άμεσο αντίκτυπο στην εξοικονόμηση υδατικών πόρων.

Στον τομέα δραστηριοποιούμαστε και σε ερευνητικό επίπεδο σε συνθήκες κλιματικής αλλαγής (Διαχείριση υδατικών πόρων υπό κλιματική αλλαγή)

Επιλεγμένα Έργα