Ενεργειακή Διαχείριση

Επιλεγμένα Έργα

Ενδεικτικά Έργα

 • Ενεργειακή ανάλυση και βελτιστοποίηση λειτουργίας Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων με σκοπό τη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
 • Ενεργειακή Αξιοποίηση και Επεξεργασία Οινικών Αποβλήτων
 • Μικρό υδροηλεκτρικό έργο στις Αμυγδαλιές (ΜΥΗΕ) ισχύος 0,94 MW
 • Ενεργειακός και τεχνικός προσδιορισμός εγκατάστασης συστήματος βιομάζας στην τηλεθέρμανση περιοχής Αμυνταίου
 • Μελέτη ανανέωσης και ενεργειακής αναβάθμισης του Η/Μ εξοπλισμού της Ε.Ε.Λ. και των αντλιοστασίων αποχέτευσης της Κρύας Βρύσης, Δ.Ε. Κρύα Βρύση, Δήμου Πέλλας
 • Προσομοίωση λειτουργίας δικτύου ύδρευσης – Αλμυρού – Προτάσεις βελτίωσης της λειτουργίας του
 • Βελτίωση – αναβάθμιση του Η/Μ εξοπλισμού τεσσάρων αντλιοστασίων λυμάτων και κατασκευή Η/Μ εγκαταστάσεων του αντλιοστασίου ενίσχυσης υδροδότησης Μελισσοχωρίου»
 • Μελέτη ανανέωσης και βελτίωσης ΕΕΛ πόλης Κέρκυρας
 • Μελέτη ανανέωσης αντλιοστασίων αποχέτευσης πόλης Κέρκυρας
 • Μελέτη ανανέωσης Η/Μ εξοπλισμού ΕΕΛ Μυτιλήνης
 • Μελέτη ανανέωσης Η/Μ εξοπλισμού ΕΕΛ Γιαννιτσών Πέλλας
 • Οριστική μελέτη επέκτασης διυλιστηρίου, βελτίωσης υπαρχουσών εγκαταστάσεων του Συνδέσμου Ύδρευσης Καρδίτσας, Σοφάδων και Πέριξ Κοινοτήτων Καρδίτσας (Σ.Υ.Κ.Α.Σ.)