Πολιτική Ποιότητας

Η ΥΔΡOΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε.Π.Ε. έχει πιστοποιήσει το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζει κατά EN ISO 9001 : 2015 και το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά EN ISO 14001:2015.

To πεδίο πιστοποίησης της εταιρίας «ΥΔΡΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε.Π.Ε.» από το 2022 είναι:

  • Μελετητικές και Συμβουλευτικές υπηρεσίες για Τεχνικά Έργα: Υποδομών, Υδραυλικά, Διαχείρισης Υδατικών Πόρων, Διαχείρισης Υγρών και Στερεών Αποβλήτων, Περιβαλλοντικά, Χημικού Μηχανικού, Χημικού, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Πληροφοριακών συστημάτων, Μηχανολόγου Μηχανικού, Πολιτικού Μηχανικού, Τοπογράφου Μηχανικού, Πολεοδόμου Χωροτάκτη Μηχανικού, Ενεργειακά, Στατικά, Αρχιτεκτονικά, Γεωτεχνικά, Συγκοινωνιακά, Λιμενικά, Οργάνωσης επιχειρησιακής έρευνας, Βιομηχανικά
  • Έρευνα και Ανάπτυξη στους ανωτέρω τομείς
  • Μελέτες Κόστους – Οφέλους Τεχνικών Έργων, Οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας
  • Διαχείριση Τεχνικών Έργων
  • Διαχείριση δικτύων υποδομών, εντοπισμός και χαρτογράφηση δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης, έλεγχος και εντοπισμός διαρροών
  • Λειτουργία, συντήρηση και βελτιστοποίηση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Νερού & Υγρών Αποβλήτων και Αντλιοστασίων Ύδρευσης – Αποχέτευσης

Ενημερωθείτε για την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων που ακολουθεί η ΥΔΡΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε.Π.Ε.