Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων

Διαθέτουμε μεγάλη εμπειρία στην εκπόνηση μελετών που αφορούν δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτωνκαι ομβρίων σε επίπεδο μικρών οικισμών, επέκτασης πόλεων ή νησιωτικών περιοχών. Η εταιρεία διαθέτει την υποδομή για το δυναμικό υπολογισμό αποχετευτικών δικτύων με τη χρήση προγραμμάτων Η/Υ, για την προσομοίωση της απορροής ακαθάρτων και ομβρίων και μεταφοράς των ρυπαντικών φορτίων μέσω των αποχετευτικών δικτύων προς τους φυσικούς αποδέκτες. Η τεχνογνωσία της επεκτείνεται όπως πάντα και στις νέες εφαρμογές αποχέτευσης κενού σε επίπεδο οριστικής μελέτης και μελέτης εφαρμογής.

 

Επιπρόσθετα η Υδροδιαχείριση έχει μεγάλη εμπειρία και αναλαμβάνει υδραυλικά έργα αποχέτευσης οδών σε μεγάλους κομβικούς άξονες της χώρας όπως η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ.

 

Όσον αφορά στην επεξεργασία αστικών λυμάτων, έχει εκπονηθεί μεγάλος αριθμός μελετών που αφορούν σε διαχειριστικά σχέδια σε επίπεδο νομών, αλλά και στον ολοκληρωμένο τεχνικό σχεδιασμό μονάδων επεξεργασίας υγρών αστικών αποβλήτων, σε επίπεδο προκαταρκτικής, δίνοντας βιώσιμες λύσεις επιλογών αρχικού σχεδιασμού, προμελέτης, οριστικής μελέτης και μελέτης εφαρμογής. Οι μονάδες επεξεργασίας λυμάτων που υλοποιήθηκαν ποικίλουν σε δυναμικότητα εξυπηρετώντας πολύ μικρούς οικισμούς έως 2000 Ισοδύναμους Κατοίκους ως τις μεγαλύτερες μονάδες της χώρας και του εξωτερικού που κυμαίνονται από 2.000 – 250.000 ΙΚ. Οι προτεινόμενες μεθόδους επεξεργασίας καταγράφουν καινοτομίες στο χώρο από τα πρώτα έργα τεχνητών υγροτόπων τη δεκαετία του 1980 ως μονάδες MBR, MBBR, Περιστρεφόμενων βιοδίσκων, SBR και φυσικά πλήθος μονάδων με τη μέθοδο του παρατεταμένου αερισμού.

Επίσης, η εταιρία αναλαμβάνει το σχεδιασμό και την μελέτη εγκαταστάσεων επεξεργασίας βιομηχανικών αποβλήτων και στραγγιδίων από ΧΥΤΑ με τη μελέτη εφαρμογής της Μονάδας επεξεργασίας στραγγισμάτων στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης από τα τρέχοντα.

Η καινοτομία και η εξειδίκευση που έχει αποκτήσει όλα αυτά τα χρόνια της πορείας της αποδεικνύεται με το νέο έργο ενεργειακής βελτιστοποίησης σε ΕΕΛ που είναι σε εξέλιξη.

Τέλος, με ειδικούς επαγγελματίες έχει επεκταθεί στη λειτουργία μικρών μονάδων βιολογικών σταθμών, ολοκληρώνοντας την ολιστική προσέγγιση διαχείρισης των αστικών λυμάτων.

Επιλεγμένα Έργα