Λοιπές Υπηρεσίες

Μεγάλο κύκλο εργασιών της εταιρίας αποτελούν υπηρεσίες που παρέχονται σε ποικίλα γνωστικά αντικείμενα, διαφορετικά από αυτά για τα οποία έχει γνωρίσει τη μεγαλύτερη φήμη της. Γεωγραφικά Συστήματα πληροφοριών (GIS), Ψηφιακή χαρτογράφηση δικτύων, Μελέτες Κόστους Οφέλους, Επιβλέψεις έργων και μελετών είναι μερικοί τομείς που επιδεικνύεται αξιόλογη δραστηριότητα.

Επιλεγμένα Έργα