Εταιρικό προφίλ

Η εταιρεία μας

Η ΥΔΡΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΕ ιδρύθηκε το 2005 με έδρα τη Θεσσαλονίκη και είναι μία εταιρία συμβούλων μηχανικών και μελετητών που αναλαμβάνει Τεχνικές Μελέτες Έργων Υποδομής και Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για λογαριασμό φορέων του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, τόσο την Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Εξειδικεύεται σε ειδικές εργασίες πεδίου στον τομέα διαχείρισης υδατικών πόρων και ενέργειας. Αναλαμβάνει επίβλεψη μελετών και επιλεγμένων έργων, ενώ έχει αναπτύξει επιτυχώς καινοτόμα προγράμματα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης σε αντικείμενα αιχμής. Δραστηριοποιείται εξίσου σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο.

Η εμπειρία των στελεχών της ανέρχεται σε 35 έτη επιτυχούς σταδιοδρομίας στους τομείς Διαχείρισης Υδατικών Πόρων, Υγρών Αποβλήτων, Στερεών Αποβλήτων και Περιβάλλοντος γενικότερα.

Η ΥΔΡΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ έχει την δυνατότητα μέσα από ένα πλέγμα συνεργατών να καλύψει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών και να εγγυηθεί υψηλής ποιότητας βιώσιμες λύσεις εξατομικευμένες στις ανάγκες του κάθε πελάτη.

Το όραμά μας

Όραμα της ΥΔΡΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π.Ε. είναι να διατηρηθεί ως κορυφαία εταιρία σε Μελετητικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε έργα Διαχείρισης Υδατικών Πόρων, Υγρών και Στερεών αποβλήτων και Προστασίας Περιβάλλοντος γενικότερα. Στοχεύει να προσφέρει στους πελάτες- συνεργάτες της ολοκληρωμένες υπηρεσίες και εξειδικευμένα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας μέσα από μακροχρόνιες ποιοτικές σχέσεις, μεγιστοποιώντας έτσι το όφελος για το περιβάλλον, τους πελάτες και την εταιρία.

Ο ανωτέρω στόχος επιτυγχάνεται μέσω της ακόλουθης πολιτικής:

  • Παρακολούθηση και εφαρμογή της σύγχρονης τεχνολογίας αιχμής
  • Εφαρμογή συστήματος ποιότητας και διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητάς του
  • Δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων αμοιβαίου οφέλους με τους πελάτες – συνεργάτες της
  • Αναζήτηση συνεργασιών με άλλες εταιρίες για την προώθηση των προϊόντων της
  • Άρτιες, έξυπνες και βέλτιστες τεχνοοικονομικά λύσεις εξατομικευμένες στον κάθε πελάτη σε συνδυασμό με ταχύτητα και ευελιξία σε συνθήκες έντονης πίεσης και ανταγωνισμού
  • Εργασιακό περιβάλλον αμοιβαίου σεβασμού και εκτίμησης, διασφάλιση αξιοκρατίας, αναγνώρισης και ευκαιρίες για συνεχή επιμόρφωση και εξέλιξη του κάθε εργαζομένου

Η ιστορία μας

Η ΥΔΡΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΕ συστάθηκε το 2005 από μια ομάδα συνεργατών μηχανικών μελετητών πολλών ειδικοτήτων. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών με στόχο μια πιο βιώσιμη και φιλική προς το περιβάλλον ανάπτυξη, η Ελλάδα παρουσίασε μια πρωτόγνωρη δραστηριότητα στους τομείς της περιβαλλοντικής διαχείρισης, επεξεργασίας αποβλήτων, τον έλεγχο και τη διαχείριση υδάτων με μοχλό πάντα τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την χρηματοδότηση από αυτή.

Η ΥΔΡΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ δημιουργήθηκε με σκοπό να καθιερωθεί ως κορυφαία εταιρία στον τομέα της περιβαλλοντικής μηχανικής, στη Βόρεια Ελλάδα και όχι μόνο, αναγνωρίζοντας την ταχέως αυξανόμενη ζήτηση για μελετητικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε αυτούς τους τομείς. Τη χαρακτηρίζει επιπρόσθετα, η εξειδίκευση στον τομέα διαχείρισης υδατικών πόρων και ενέργειας και η διατήρηση ξεχωριστής ομάδας για εργασίες πεδίου, καθώς και η πολύ επιτυχής δράση της στους τομείς της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης.  Το προσωπικό της εταιρίας επιλέγεται ώστε να διαθέτει εμπειρία σε όλα τα θεματικά πεδία που σχετίζονται με τους βασικούς τομείς δραστηριοποίησής της. Η μεγάλη πλειοψηφία του είναι μηχανικοί με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σχετικό με το αντικείμενο των προσφερόμενων υπηρεσιών. Η διαρκής εκπαίδευση και αναζήτηση τεχνολογιών αιχμής είναι πάντοτε το κύριο μέλημα.

Η συνεχής επένδυση σε υποδομές και εξοπλισμό εξασφαλίζει ότι το προσωπικό της εταιρείας διαθέτει πάντα τα κατάλληλα εργαλεία και το κατάλληλο περιβάλλον εργασίας για να ολοκληρώσει το έργο του με την υψηλότερη δυνατή ποιότητα και εντός των στενών χρονικών πλαισίων που πολλές φορές τίθενται. Στην περίπτωση ανάληψης καθηκόντων που απαιτούν υπηρεσίες εκτός του γνωστικού πεδίου της εταιρίας, η ΥΔΡΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ διατηρεί στενή συνεργασία με άλλες εξειδικευμένες εταιρείες εξίσου υψηλών προδιαγραφών. Έχει συνεργαστεί με μεγάλες εγχώριες και διεθνείς τεχνικές εταιρείες καθώς και εργολήπτες τεχνικών έργων.

Κατά τη διάρκεια της ύπαρξης της και στηριζόμενη στην πολύ μεγαλύτερη πείρα των ιδρυτών της, η ΥΔΡΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ έχει καταφέρει να καθιερωθεί στον τομέα της στη Βόρεια Ελλάδα, ολοκληρώνοντας τα τελευταία χρόνια, μεγάλο αριθμό  έργων και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών. Κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης καταφέρνει να διατηρεί το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών της χαράζοντας νέους στόχους και πορεία διεθνώς. Η ικανοποίηση των πελατών της εταιρείας, τόσο από τον ιδιωτικό όσο και το δημόσιο τομέα, αποδεικνύει τις υψηλής ποιότητας βιώσιμες λύσεις που προσφέρει εξατομικευμένες στις ανάγκες του κάθε πελάτη.