Εγκατάσταση και αναβάθμιση των υφιστάμενων έργων διαχείρισης στραγγισμάτων (Ε.Ε.Σ.) του Χ.Υ.Τ.Α. του Ν. Θεσσαλονίκης (Χ.Υ.Τ.Α. Μαυροράχης)

Τον Δεκέμβριο του 2022 η ΥΔΡΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ολοκλήρωσε την Μελέτη Εφαρμογής  του έργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Σ.) ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. ΤΟΥ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Χ.Υ.Τ.Α. ΜΑΥΡΟΡΑΧΗΣ)» για τον Ανάδοχο “ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.”

Φωτογραφίες