Δίκτυο Ύδρευσης, δίκτυο αποχέτευσης και Εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού στον οικισμό Nsork της Ισημερινής Γουινέας, Αφρική

Eκπόνηση οριστικών μελετών και μελετών εφαρμογής για την κατασκευή έργων εξωτερικού δικτύου ύδρευσης, εγκατάστασης επεξεργασίας νερού, δικτύου αποχέτευσης και εγκατάστασης βιολογικού καθαρισμού στην περιοχή του οικισμού ΝSORK της Ισημερινής Γουινέας, Αφρική.

Τα έργα Ύδρευσης σχεδιάστηκαν για 10.000 ισοδύναμους κατοίκους και περιλαμβάνουν γεωτρήσεις, δεξαμενή νερού, εγκατάσταση επεξεργασίας νερού, δίκτυο διανομής. Τα έργα αποχέτευσης ακαθάρτων εσωτερικό δίκτυο και 5 αντλιοστάσια. Η Εγκατάσταση επεξεργασίας Λυμάτων θα κατασκευαστεί για 3.000 ισοδύναμους κατοίκους και θα εφαρμοστεί η μέθοδος των τεχνητών υγροτόπων.

Πελάτης
Ημ/νία Υλοποίησης
2014
Είδος έργου
Αρχεία
    Φωτογραφίες