Ενεργειακή Αξιοποίηση και Επεξεργασία Οινικών Αποβλήτων

Η ΥΔΡΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΕ από τον Οκτώβριο 2012 ως τον Ιούνιο 2015 υλοποίησε το ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο: «Ενεργειακή Αξιοποίηση και Επεξεργασία Οινικών Αποβλήτων». Σημαντική συνεισφορά στο έργο έχει το Κτήμα «Στέλιος Κεχρής», εξωτερικοί συνεργάτες από το Πολυτεχνείο Κρήτης και το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Το έργο προτάθηκε ως έργο «καλής πρακτικής» από την ΕΥΔΕ – ΕΤΑΚ.

Στα πλαίσια του προγράμματος έγινε πειραματική έρευνα η οποία επιβεβαίωσε πως τα στέμφυλα και τα υγρά απόβλητα των οινοποιείων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για παραγωγή ενέργειας. Έτσι, στο οινοποιείο του κτήματος «Στέλιος Κεχρής» στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, εγκαταστάθηκε και λειτούργησε πιλοτικό σύστημα αναερόβιας επεξεργασίας τους, καθώς και καινοτόμο σύστημα παραγωγής ενέργειας με την τεχνολογία των κυψελών καυσίμου.

Στο εγκατεστημένο σύστημα λάμβανε χώρα αναερόβια χώνευση των υγρών αποβλήτων σε διαμορφωμένη δεξαμενή χωρητικότητας δύο τόνων, όπου παραγόταν βιοαέριο άριστης ποιότητας ενώ συντελούνταν και απομάκρυνση του οργανικού φορτίου σε ποσοστό 95%. Στη συνέχεια, προσομοιωμένο βιοαέριο παραγόταν ενέργεια με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο, ελαχιστοποιώντας τα παραγόμενα CO2, NO και Η2S που είναι τα συνήθη παραπροϊόντα των κοινών μηχανών καύσης βιοαερίου. Το βιοαέριο υποβαλλόταν σε αναμόρφωση για την παραγωγή Η2 και τροφοδοτούσε ειδικά σχεδιασμένες κυψέλες καυσίμου για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος.

Τα συμπεράσματα της έρευνας περιλαμβάνουν διαφορετικά βιώσιμα και ελκυστικά συστήματα τόσο μόνο για την επεξεργασία όσο και για την  αξιοποίηση οινικών αποβλήτων κατάλληλα για την ελληνική αγορά, την αγορά μεσογειακών χωρών και Βαλκανίων.

Η έρευνα συνεχίζεται και πέρα από τα πλαίσια του προγράμματος με σκοπό τη βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων αυτής.

Πελάτης
Ερευνητικό ΓΓΕΤ
Ημ/νία Υλοποίησης
2012-2015
Είδος έργου
Ερευνητικό
Αρχεία
    Φωτογραφίες