Παροχή υπηρεσιών εντοπισμού αφανών διαρροών στο δίκτυο Ύδρευσης της ΕΥΑΘ Α.Ε.

Η Παροχή Υπηρεσιών περιλαμβάνει τον εντοπισµό αφανών διαρροών στο δίκτυο ύδρευσης της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. με την δραστηριοποίηση ομάδας εντοπισμού διαρροών στελεχωμένη με εξειδικευμένο και εκπαιδευμένο προσωπικό η οποία διαθέτει κατάλληλο εξοπλισμό εντοπισμού διαρροών.

Η Υπηρεσία περιλαμβάνει τα εξής στάδια εργασιών:

  • Εντοπισμό Διαρροών με την τοποθέτηση καταγραφικών θορύβου στην περιοχή ελέγχου για να εντοπισθούν οι αγωγοί που πιθανώς παρουσιάζουν διαρροές.
  • Ανεύρεση Διαρροών με ακουστικό συσχετιστή για να εντοπισθούν οι διαρροές στους αγωγούς, και
  • Επιβεβαίωση με γαιόφωνο για τον ακριβή εντοπισμό της θέσης της διαρροής έτσι ώστε να ακολουθήσει η επισκευή αυτών.
Πελάτης
Εταιρεία Ύδρευσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης
Ημ/νία Υλοποίησης
2016-2023
Είδος έργου
Αρχεία
    Φωτογραφίες