Ημέρα Νερού: Μάρτιος 2017

Συμμετοχή της Υδροδιαχείρισης στην ημερίδα «Κλείνοντας τον κύκλο νερού: επαναχρησιμοποίηση λυμάτων από το χωράφι ως τη βιομηχανία». Την εκδήλωση διοργάνωσαν η ΕΥΑΘ Α.Ε., το Συμβούλιο

Περισσότερα »

Σεμινάριο «Σχεδιασμός και Υλοποίηση Μεγάλων Τεχνικών Έργων» του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου: Νοέμβριος 2016

Η Υδροδιαχείριση συμμετείχε στο σεμινάριο «Σχεδιασμός και Υλοποίηση Μεγάλων Τεχνικών Έργων» που διοργανώθηκε απο το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο σε συνεργασία με την Εγνατία Οδό Α.Ε.. Στα πλαίσια του σεμιναρίου,

Περισσότερα »

Παροχή Υπηρεσιών εντοπισμού αφανών διαρροών στο δίκτυο ύδρευσης της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. 2019-2020

Η ΥΔΡΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΕ αναδείχθηκε ως η ανάδοχος εταιρία στο διαγωνισμό «Παροχή Υπηρεσιών εντοπισμού αφανών διαρροών στο δίκτυο ύδρευσης της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.». Στα πλαίσια της σύμβασης

Περισσότερα »

Παράδοση μελέτης “Σύστημα τηλεμετρίας – GIS – Υδραυλική προσομοίωση δικτύου ύδρευσης της πόλης των Γρεβενών”

Στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Γρεβενών έλαβε χώρα στις 19 Μαΐου 2016 η παράδοση και η εγκατάσταση του προβλεπόμενου εξοπλισμού και των ηλεκτρονικών αρχείων εργασίας του

Περισσότερα »

Ημέρα Νερού: Μάρτιος 2017

Συμμετοχή της Υδροδιαχείρισης στην ημερίδα «Κλείνοντας τον κύκλο νερού: επαναχρησιμοποίηση λυμάτων από το χωράφι ως τη βιομηχανία». Την εκδήλωση διοργάνωσαν η ΕΥΑΘ Α.Ε., το Συμβούλιο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Σεμινάριο «Σχεδιασμός και Υλοποίηση Μεγάλων Τεχνικών Έργων» του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου: Νοέμβριος 2016

Η Υδροδιαχείριση συμμετείχε στο σεμινάριο «Σχεδιασμός και Υλοποίηση Μεγάλων Τεχνικών Έργων» που διοργανώθηκε απο το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο σε συνεργασία με την Εγνατία Οδό Α.Ε.. Στα πλαίσια του σεμιναρίου,

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Παροχή Υπηρεσιών εντοπισμού αφανών διαρροών στο δίκτυο ύδρευσης της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. 2019-2020

Η ΥΔΡΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΕ αναδείχθηκε ως η ανάδοχος εταιρία στο διαγωνισμό «Παροχή Υπηρεσιών εντοπισμού αφανών διαρροών στο δίκτυο ύδρευσης της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.». Στα πλαίσια της σύμβασης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Παράδοση μελέτης “Σύστημα τηλεμετρίας – GIS – Υδραυλική προσομοίωση δικτύου ύδρευσης της πόλης των Γρεβενών”

Στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Γρεβενών έλαβε χώρα στις 19 Μαΐου 2016 η παράδοση και η εγκατάσταση του προβλεπόμενου εξοπλισμού και των ηλεκτρονικών αρχείων εργασίας του

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »