Κατασκευή επέκτασης εγκατάστασης επεξεργασίας νερού Θεσσαλονίκης (Ε.Ε.Ν.Θ.) – Α2

Η εταιρεία ΥΔΡΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΕ, ανέλαβε τον Σεπτέμβριο του 2022 την επαλήθευση και τον έλεγχο των μελετών που είναι στη διάθεση του Αναδόχου για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ε.Ε.Ν.Θ.) – Α2» που δημοπράτησε η ΕΥΑΘ ΠΑΓΙΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. και η ΕΥΑΘ Α.Ε.

Περισσότερα »

Εκπόνηση Οριστικών Μελετών Έργων Αντιπλημμυρικής Θωράκισης και Δικτύων Ομβρίων, Ύδρευσης, Αποχέτευσης, Άρδευσης και Πυρόσβεση Κοινόχρηστων Χώρων για την Εταιρία Ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου Thess INTEC (ΕΑΝΕΠ Thess INTEC)

Το αντικείμενο της νέας σύμβασης των Οριστικών Μελετών Αντιπλημμυρικής Θωράκισης και της κατασκευής των Δικτύων Όμβριών, Ύδρευσης, Αποχέτευσης, Άρδευσης και Πυρόσβεσης Κοινοχρήστων Χώρων του ακινήτου,

Περισσότερα »

Κατασκευή επέκτασης εγκατάστασης επεξεργασίας νερού Θεσσαλονίκης (Ε.Ε.Ν.Θ.) – Α2

Η εταιρεία ΥΔΡΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΕ, ανέλαβε τον Σεπτέμβριο του 2022 την επαλήθευση και τον έλεγχο των μελετών που είναι στη διάθεση του Αναδόχου για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ε.Ε.Ν.Θ.) – Α2» που δημοπράτησε η ΕΥΑΘ ΠΑΓΙΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. και η ΕΥΑΘ Α.Ε.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Εκπόνηση Οριστικών Μελετών Έργων Αντιπλημμυρικής Θωράκισης και Δικτύων Ομβρίων, Ύδρευσης, Αποχέτευσης, Άρδευσης και Πυρόσβεση Κοινόχρηστων Χώρων για την Εταιρία Ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου Thess INTEC (ΕΑΝΕΠ Thess INTEC)

Το αντικείμενο της νέας σύμβασης των Οριστικών Μελετών Αντιπλημμυρικής Θωράκισης και της κατασκευής των Δικτύων Όμβριών, Ύδρευσης, Αποχέτευσης, Άρδευσης και Πυρόσβεσης Κοινοχρήστων Χώρων του ακινήτου,

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »