Δημοσίευση άρθρου στο επιστημονικό περιοδικό “Waste and Biomass Valorization” του εκδοτικού οίκου Springer.

Στις 31.03.2016 δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό  “Waste and Biomass Valorization” του εκδοτικού οίκου Springer, τo άρθρο με τίτλο “Energy Recovery and Treatment of Winery Wastes by a Compact AnaerobicDigester” . Το άρθρο συντάχθηκε από στελέχη της Υδροδιαχείρισης σε συνεργασία με εξωτερικούς

Περισσότερα »

Ημέρα Νερού: Μάρτιος 2016

Συμμετοχή της Υδροδιαχείρισης στην εκδήλωση «Νερό: Το ΑΠΘ στο σταυροδρόμι της έρευνας και της απασχόλησης» στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την Παγκόσμια Ημέρα του Νερού

Περισσότερα »

WATEC Israel: Οκτώβριος 2015

Στελέχη της εταιρίας παραβρέθηκαν στη διοργάνωση «Water Technology & Enviroment Control Exhibition & Conference» στο Τελ Αβίβ όπου συγκεντρώνεται το ενδιαφέρον της ΝΑ Μεσογείου στον

Περισσότερα »

Δημοσίευση άρθρου στο επιστημονικό περιοδικό “Waste and Biomass Valorization” του εκδοτικού οίκου Springer.

Στις 31.03.2016 δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό  “Waste and Biomass Valorization” του εκδοτικού οίκου Springer, τo άρθρο με τίτλο “Energy Recovery and Treatment of Winery Wastes by a Compact AnaerobicDigester” . Το άρθρο συντάχθηκε από στελέχη της Υδροδιαχείρισης σε συνεργασία με εξωτερικούς

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Ημέρα Νερού: Μάρτιος 2016

Συμμετοχή της Υδροδιαχείρισης στην εκδήλωση «Νερό: Το ΑΠΘ στο σταυροδρόμι της έρευνας και της απασχόλησης» στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την Παγκόσμια Ημέρα του Νερού

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

WATEC Israel: Οκτώβριος 2015

Στελέχη της εταιρίας παραβρέθηκαν στη διοργάνωση «Water Technology & Enviroment Control Exhibition & Conference» στο Τελ Αβίβ όπου συγκεντρώνεται το ενδιαφέρον της ΝΑ Μεσογείου στον

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Jeddah 3: Βιομηχανική Πόλη – Επανασχεδιασμός Δικτύων Υποδομών 31/07/2015

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η πρώτη φάση της βελτιστοποίησης του σχεδιασμού του Δικτύου Ομβρίων της βιομηχανικής περιοχής 3 οριζοντιογραφικά και μηκοτομικά κύριων και συλλεκτήριων αγωγών. Η

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »