Μελέτη εφαρμογής έργων συλλογής και μεταφοράς λυμάτων Τ.Κ. Ν.Πλαγίων – Δίκτυο κενού

Η Υδροδιαχείριση ΕΠΕ ολοκλήρωσε τη μελέτη εφαρμογής των έργων συλλογής και μεταφοράς λυμάτων στην Τοπική Κοινότητα Ν. Πλαγίων του Δ. Ν. Προποντίδας, Νομού Χαλκιδικής. Ο πληθυσμός σχεδιασμού του έργου ανέρχεται σε 8.300 κατοίκους.

Η μελέτη περιλαμβάνει τις παρακάτω φάσεις κατασκευής:

  • Φρεάτια-Βαλβίδες Αναρρόφησης:  402 φρεάτια αναρρόφησης – βαλβίδες αναρρόφησης 3’’ –  μέση φόρτιση φρεατίου: 22 ισοδ. κάτοικοι.
  • Δίκτυο αναρρόφησης: δίκτυο 5,8χλμ. HDPE SDR11 με σύστημα παρακολούθησης (monitoring system).
  • Αντλιοστάσιο κενού: κτίριο με υπόγειο και ανωδομή – εξαερισμός – απόσμηση – μελέτη αυτοματισμού.

 

Η μελέτη εφαρμογής έγινε για την Κ/ΞΙΑ THALIS E.S. S.A. – ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ που κρίθηκε Ανάδοχος στον αντίστοιχο διαγωνισμό.

Πελάτης
Κ/ΞΙΑ THALIS E.S. S.A. – ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ
Ημ/νία Υλοποίησης
2017
Είδος έργου
(Μελέτη Εφαρμογής) Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων
Αρχεία
    Φωτογραφίες