Μονάδα επεξεργασίας στραγγισμάτων στο Χ.Υ.Τ.Α. Ταγαράδων

Η Υδροδιαχείριση ΕΠΕ πραγματοποίησε τη μελέτη εφαρμογής της Μονάδας Επεξεργασίας Στραγγισμάτων του Χ.Υ.Τ.Α. Ταγαράδων στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, η οποία είναι σε λειτουργία.

Οι αυστηρές προδιαγραφές του αποδέκτη επιβάλλουν τη σημαντική μείωση των φορτίων των στραγγισμάτων γεγονός που διασφαλίστηκε με την εφαρμογή διεργασιών που απομακρύνουν τόσο το οργανικό φορτίο και το φορτίο αζώτου όσο και τις ανόργανες διαλυτές ουσίες που περιέχονται στα στραγγίσματα.

Οι κύριες μονάδες της Εγκατάστασης Επεξεργασίας των Στραγγισμάτων είναι:

  • Αντλιοστάσιο απόληψης στραγγισμάτων και καταθλιπτικός αγωγός μεταφοράς τους στον χώρο της εγκατάστασης
  • Δεξαμενή αερισμού και εξισορρόπησης
  • Δεξαμενή καθίζησης κεκλιμένων πλακών
  • Μονάδα αντίστροφης όσμωσης που συμπεριλαμβάνει φίλτρα για τη φίλτρανση του υγρού πριν από την επεξεργασία της όσμωσης
  • Μονάδα εξάτμισης για την επεξεργασία του συμπυκνώματος της αντίστροφης όσμωσης
  • Δεξαμενή αποθήκευσης ιλύος
  • Μονάδα αφυδάτωσης της ιλύος με ταινιοφιλτρόπρεσσα
  • Κτίριο διοίκησης / ελέγχου

Οι μονάδες της εγκατάστασης μπορούν να επεξεργαστούν παροχές μεγαλύτερες ή ίσες των 200 m3/d.

Η μελέτη εφαρμογής εκπονήθηκε για την BILFINGER BERGER Baugesellschaft m.b.H.που κρίθηκε Ανάδοχος στον αντίστοιχο διαγωνισμό.

Πελάτης
BILFINGER BERGER Baugesellschaft m.b.H.
Ημ/νία Υλοποίησης
2007
Είδος έργου
(Μελέτη Εφαρμογής) Διαχείριση ΣτερεώνΥγρών Αποβλήτων
Αρχεία
    Φωτογραφίες